Centrum Psychoterapii Julita Szkudlarek, terapia indywidualna, terapia par, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, konsultacje, interwencja kryzysowa, terapia dla rodzin, terapia grupowa, grupa terapeutyczna

Z wykształcenia jestem pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu  Szczecińskiego. Obecnie  podjęłam naukę w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie,  posiadam statut specjalisty terapii uzależnień w procesie certyfikacji.  Do podjęcia nauki w tym zakresie zmotywowała mnie wieloletnia praca i potrzeba doskonalenia swoich umiejętności w pracy z ludźmi.

Posiadam przeszło dwudziestoletni staż pracy z rodziną dziećmi i młodzieżą, Pracowałam miedzy innymi w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla młodzieży, Domu Dziecka a także w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szkolenia:

2020 Konferencja doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów    Psychoterapia skoncentrowana na schematach osobistych w pracy z DDA  mającymi problemy w relacjach

2019 Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwoju

2019 Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej. Diagnoza rodziny

2019 Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

2019 W zderzeniu z psychopatą

2018 Pierwszy kontakt z osoba stosująca substancje psychoaktywne z elementami motywowania do zmiany

2016 Interwencja wobec przemocy w rodzinnie z problemem alkoholowym, techniki negocjacji, manipulacji i prowokacji oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach

2015 Wykorzystywanie seksualne dzieci przez osoby uzależnione. Sprawca przemocy a problem alkoholowy – przemoc w kontekście uzależnień

2015 Dopalacze- nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i Europie- aktualny stan zjawiska

2013 Pomoc psychologiczna rodzinie

2009 konsultacja psychiatryczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzonym rozwojem. Zaburzenia lękowe, nerwicowe i psychoseksualne