Centrum Psychoterapii Julita Szkudlarek, terapia indywidualna, terapia par, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, konsultacje, interwencja kryzysowa, terapia dla rodzin, terapia grupowa, grupa terapeutyczna

Terapia Pary

Terapia par  jest sytuacją dobrowolną i wymaga współpracy  zainteresowanych. Polega na ulepszeniu procesu komunikacji w związku, między partnerami.

Zakładanym celem jest praca nad zrozumieniem przyczyn trudności w związku, możliwośc do bezpiecznego wyrażenia swoich emocji i potrzeb oraz dązenie do lepszego funkcjonowania obojga osób.

Możesz również polubić