Centrum Psychoterapii Julita Szkudlarek, terapia indywidualna, terapia par, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, konsultacje, interwencja kryzysowa, terapia dla rodzin, terapia grupowa, grupa terapeutyczna

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
nr certyfikatu sp/0842/2013
psychoterapeuta integratywny w trakcie szkolenia certyfikującego
Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii
(Szkolenie całościowe akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)

Jestem uprawniona do zbierania informacji na temat używania przez 
oskarżonego środków odurzających, środków psychotropowych
lub środków zastępczych na zlecenie sądu lub prokuratury

(ewidencja specjalistów – Ministerstwo Sprawiedliwości)
  Studia magisterskie
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny 
socjologia

Studia podyplomowe
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Specjalista Terapii Uzależnień (studia kwalifikacyjne – akredytowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii)
Specjalistyczne 3-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień 

W chwili obecnej  jestem w trakcie całościowego kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Kursy i szkolenia:

TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ” Praca z osobą uzależnioną”(2007)

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIM SEMINARIUM ,,Dojrzali konsumenci narkotyków” Kraków 2010

Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień „Stawka większa niż ….życie – 3 bis – program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień” – w ramach podnoszenia kwalifikacji w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i pracoholizmu.
Bielsko – Biała 2013

„Szkoła Terapeutów Uzależnień – zastosowanie różnych technik psychoterapii w terapii osób „uzależnionych” (280h pracy warsztatowej)- szkolenie specjalistyczne doskonalące warsztat pracy dla specjalistów psychoterapii uzależnień. Poznań 2015/2016

Specjalistyczne szkolenie „Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień”. (67 h pracy warsztatowej) – uzależnienie od seksu, hiperseksualność, pracoholizm, hazard, uzależnienie od nowych technologii. Poznań 2016

Certyfikat uprawniający do prowadzenia indywidualnej terapii dla użytkowników konopii – CANDIS
Warszawa  2016

,,Terapia osób uzaleznionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowei zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia” – superwizja – prowadzący Slawomir Jakima, Ewa Małachowska, Jozef Leśniak, październik 2017

,,Szkolenie dla sędziów, prokuratorów oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, Lubiszyn, październik 2017

,,Praktyka diagnozy i psychoterapii osob z syndromem DDA”(22h warsztatowe) –Siedlec, luty 2018

,,Wprowadzenie do terapii schematów” (20h warsztatowych)– szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie Terapii Schematów – Toruń 2018

,,Dialog Motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używajacych narkotyków” (30h) prowadzenie  Tom Barth, Warszawa 2018

,,Rozwijanie umiejętności w terapii schematów” (20h), Toruń, listopad 2018

,, Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych”(64h warsztatowo-wykładowe) ,Warszawa, sierpień-grudzień 2019

,,Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień” (120h warsztatowych), Poznań 2019

Z osobami uzależnionionymi pracuję od 2005 roku, zarówno w gabinecie prywatnym, poradni uzależnień, punktach konsultacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień, jak i w projektach.