Centrum Psychoterapii Julita Szkudlarek, terapia indywidualna, terapia par, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, konsultacje, interwencja kryzysowa, terapia dla rodzin, terapia grupowa, grupa terapeutyczna

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
pedagog
pasjonatka twórczej prostoty

Swoją drogę kształcenia zaczęłam od studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalność: resocjalizacja, profilaktyka i interwencja kryzysowa Dalszy rozwój realizowałam w Studium Psychoterapii Uzależnień (szkolenie akredytowane przez PARPA) w Łodzi.

Posiadam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr. 1975) wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Szkolenia dodatkowe: Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień (120h)